Diabetes type 2 - optimalisert livsstilsintervensjon

Optimalisert livsstilsintervensjon

Kosthold

Det anbefales at personer med diabetes har en kost i tråd med Helsedirektoratets kostråd, men matvarer med mye stivelse og sukker påvirker blodsukkeret, og derfor bør inntaket av slike matvarer tilpasses den enkelte. Ved bruk av måltidsinsulin tilpasses dosen inntaket. Kosten kjennetegnes av:

Ved diabetes type 2 er det dokumentasjon for å anbefale kostmønstrene under. Alle kostmønstrene er også forenelig med kostrådene ovenfor:

Mosjoner jevnlig

Fysisk aktivitet fører til bedre fysisk form, øker livsgleden og gjør at følsomheten for insulin blir bedre, med fall i blodsukker som resultat. Minst 150 minutter i uken med moderat til hard fysisk aktivitet anbefales.

Ved overvekt vil vektreduksjon oftest også gi bedring i blodsukkeret. Så lite som 5 % vektreduksjon er vist å ha en gunstig effekt.

Røykeslutt

Røyking øker risikoen for hjerte-og karsykdom, lungesykdommer og kreft. Røyking er spesielt ugunstig for personer med diabetes type 2. Både din lege og frisklivssentralene kan hjelpe deg hvis du ønsker å slutte å røyke.

Se behandlingsanbefaling på 1 minutt på diabetesbehandling.no