Nyrefunksjon

Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon

Tabell: Antidiabetika og nedsatt nyrefunksjon eGFR (ml/min/1.73m2)
Klasse Virkestoff Normal
90
Mild
90-60
Moderat
59-30
Alvorlig
29-15
ESRD
<15
Biguanid Metformin* *
Sulfonylurea Glimepirid, Glibenklamid, Glipizid
DPP-4-hemmere Linagliptin (Trajenta) 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg
Sitagliptin (Januvia) 100 mg 100 mg 50 mg 25 mg 25 mg
Vildagliptin (Galvus) 50 mg x2 50 mg x2 50 mg 50 mg 50 mg
Saxagliptin (Onglyza) 5 mg 5 mg 2,5 mg 2,5 mg
SGLT2-hemmere Empagliflozin (Jardiance) 10-25 mg x1 10-25 mg x1 10 mg x1 **
Dapagliflozin (Forxiga) 10 mg x1 10 mg x1 10 mg x1 **
Ertugliflozin (Steglatro) 5-15 mg x1 5-15 mg x1 5-15 mg x1 **
Kanagliflozin (Invokana) 100-300 mg x1 100-300 mg x1 100 mg x1 **
GLP-1-analoger Exenatid (Byetta) 10 μg x 2 10 μg x 2
Liraglutid (Victoza) 1,2 - 1,8 mg 1,2 - 1,8 mg 1,2 - 1,8 mg 1,2 - 1,8 mg
Lixisenatid (Lyxumia) 20 μg 20 μg
Exenatid ukentlig (Bydureon) 2 mg / uke 2 mg / uke 2 mg / uke
Dulaglutid (Trulicity) 1,5 mg / uke 1,5 mg / uke 1,5 mg / uke 1,5 mg / uke
Semaglutid (Ozempic) 0,5-1 mg x1 / uke 0,5-1 mg x1 / uke 0,5-1 mg x1 / uke 0,5-1 mg x1 / uke
Semaglutid (Rybelsus) 14 mg x1 14 mg x1 14 mg x1 14 mg x1
Insulin Insulin
Basalinsulin + GLP-1-analog Insulin degludec / liraglutid (Xultophy)
Insulin glargin / lixisenatid (Suliqua)
Glitazon Pioglitazone
Kan benyttes uten dosejustering
Kan benyttes, men med dosejustering / monitorening av nyrefunksjon
Kan benyttes, men med ytterligere dosejustering / monitorering av nyrefunksjon
Anbefales ikke

* I følge SLVs preparatomtale er metformin kontraindisert ved eGFR < 45 ml/min/ 1.73 m2, men pasienter som allerede står på metformin kan fortsette med redusert dose ved synkende eGFR inntil eGFR < 30 ml/min/ 1.73 m2, hvor metformin skal seponeres

** Felleskatalogtekst muliggjør bruk av Forxiga og Jardiance til GFR på hhv. 25 og 30 ml/min, og Invokana til GFR på 30 ml/min kun ved samtidig u-AKR > 300 mg/g. For pasienter med diabetes og hjertesvikt kan Jardiance benyttes ned til GFR på 20 ml/min. Steglatro bør ikke initieres ved GFR < 45 ml/min. Nasjonal retningslinje for diabetes opprettholder behandling med SGLT2 hemmer til eGFR på 30 grunnet sannsynlig positiv effekt på renale og kardiovaskulære endepunkter. Ved GFR < 45 ml/min er den glukosesenkende effekten av SGLT2-hemmere redusert og tilleggsbehandling bør vurderes.

SPC-tekster, Statens Legemiddelverk
eGFR: estimert glomerulær filtrasjonsrate
ESRD: End stage renal disease
DPP-4: Dipeptidyl peptidase-4
GLP-1: Glukagonlignende peptid-1
SGLT2: Sodium –glucose co-transporter-2
1. Wu B, Bell K, Stanford A, Kern DM et al. Understanding CKD among patients with T2DM:
prevalence, temporal trends, and treatment patterns-NHANES 2007-2012.
BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Apr 11;4(1):e000154.
Se behandlingsanbefaling på 1 minutt på diabetesbehandling.no