Diabetes type 2 - oversikt over behandling

Oversikt over legemiddelgruppene samt fordeler og ulemper

Last ned en "Quick-guide" med oversikt over legemidler til diabetes type 2 på det norske markedet nederst på siden.

Oversikten viser de ulike klassene, mekanismene, dosering og hvilke legemidler som er foreslått i den nasjonale retningslinjen for diabetes.

Medisin gruppe Blodsukkersenkning eGFR <30
ml/min
Hjertesvikt Albuminuri CV sykdom Vekt Hypo-
glykemi
Metformin Mindre Nei Nei Nei CVD, mortalitet Nøytral Nøytral
Sulfonylurea Mindre Nei Nei Nei Nei
DPP-4-hemmer Mindre Ja Nei Nei Nei Nøytral Nøytral
SGLT2-hemmer Mindre Nei Ja Ja CVD, mortalitet Nøytral
GLP-1-analog Mere Ja Nei Nei CVD, mortalitet Nøytral
Insulin Mere Ja Nei Nei Nei

HbA1c: Reflekterer effekt på HbA1c. "Mere" betyr større forventet blodsukkersenkende effekt, "mindre" betyr mindre forventet blodsukkersenkende effekt.

eGFR< 30 ml/min: Kan benyttes ved eGFR < 30 ml/min (Ja/Nei) (se Felleskatalogtekst for de enkelte preparater)

Hjertesvikt: Vist effekt på hospitalisering for hjertesvikt i kardiovaskulære endepunktsstudier (Ja/Nei)

Albuminuri: Bør ifølge retningslinjen vurderes til pasienter med nyreaffeksjon

CV sykdom: Vist effekt på kardiovaskulær sykdom og/eller mortalitet i kardiovaskulære endepunktsstudier (CVD/mortalitet: indikerer effekt med redusert CVD/mortalitet. - indikerer ingen kjent effekt CVD/mortalitet)

Vekt: Forventet effekt på kroppsvekt av behandling sammenlignet med placebo (↑: forventet vektøkning, nøytral: ingen kjent effekt på vekt ↓: forventet vektnedgang)

Hypoglykemi: Forventet effekt på risiko for hypoglykemier sammenlignet med placebo (↑: forventet økt risiko, nøytral, ↓: forventet redusert risiko)


Se PDF og skriv ut
Se behandlingsanbefaling på 1 minutt på diabetesbehandling.no