Pasientinformasjon du kan diskutere med pasienten

Komplikasjoner ved diabetes type 2

Hjerte og blodårer

Diabetes type 2 øker risiko for sykdom i hjerte og blodårer

 • • Diabetes type 2 forårsaker endringer i hjertet, blant annet de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene.
 • • Diabetes type 2 gir deg også økt risiko for skade og plakkdannelse i de store blodårene.
 • • Diabetes type 2 gir økt risiko for:
  • • sykdom i blodårer
  • • hjertesykdom
  • • hjertesvikt
  • • hjerneslag
 • • En viktig del av behandlingen av diabetes type 2 er å forebygge sykdom i hjerte og blodårer.
 • • Ditt hjerte og dine blodårer bør overvåkes gjennom målinger av blodtrykk og kolesterol. Legen din kan informere deg om legemidler som kan forebygge sykdommer i hjerte og blodårer.

Nervesystemet

Diabetes kan forårsake nerveskade og endringer i følsomhet i ulike organer (nevropati)

 • • Endringer i følsomhet kan føre til smerter, kribling og nummenhet, typisk i ben og føtter.
 • • Nerveskader i føttene kan forårsake følelsestap, noe som øker risikoen for fotsår.
 • • Sår kan leges sakte hos personer med diabetes type 2, og alvorlige skader kan medføre amputasjon av tå eller fot.
 • • Pleie av føttene og bruk av egnede sko er en effektiv måte å forebygge sår på.
 • • Mage- og tarmproblemer, forhøyet hjertefrekvens, problemer med svetting og vannlating samt potensproblemer kan også forekomme.
 • • Du bør få føttene undersøkt minimum årlig av helsepersonell.
 • • Be om råd fra din fastlege hvis sår ikke leges med egenpleie eller det er tegn til infeksjon.

Nyrer

Nyreskade (nefropati) er en vanlig komplikasjon ved diabetes type 2

 • • Nyrene inneholder millioner av små blodårer som kan bli skadet.
 • • Det tidlige stadiet av nyreskade gir lite symptomer, men karakteriseres av små mengder eggehvitestoff som utskilles i urinen. Med god behandling er det er mulig å hindre at tilstanden forverrer seg.
 • • Etterhvert som nyrenes funksjonsevne svekkes, svekkes også evnen til å filtrere ut overflødige eller skadelige stoffer fra blodet, noe som kompliserer den medisinske behandlingen.
 • • Behandling ved alvorlig nyresvikt er dialyse eller nyretransplantasjon.
 • • Det er viktig for deg med diabetes å overvåke nyrefunksjonen gjennom urinprøver og blodprøver.

Øynene

Diabetes type 2 kan føre til endringer i netthinnen (retinopati)

 • • Retinopati kan forekomme, særlig hos personer som har hatt diabetes type 2 lenge.
 • • Ubehandlet retinopati kan føre til synstap, men fullstendig blindhet er sjelden i våre dager fordi det kan forebygges.
 • • Endringer i netthinnen er synlig ved øyebunnsfotografering hos øyelege.
 • • Retinopati kan behandles med laser.
 • • Personer med diabetes type 2 bør bli undersøkt med øyebunnsfotografering hvert 1-3 år etter avtale med øyelege.

Hvordan kan jeg forebygge komplikasjoner ved diabetes type 2?

Spis sunt

 • • Personer med diabetes anbefales å ha samme varierte kosthold som resten av befolkningen.
 • • Du bør i løpet av dagen innta tre hovedmåltider (frokost, lunsj og middag) og 1–3 mellommåltider.
 • • Regelmessige måltider bidrar til å opprettholde et stabilt blodsukker og kontrollere vekten.
 • • Måltidene bør ta hensyn til nasjonale anbefalinger:
 • • Det er viktig at kostholdet består av mye frukt (200g), grønnsaker (300g) og bær.
 • • Velg matvarer med høyt fiberinnhold, og bruk hovedsakelig fullkornsprodukter.
 • • Spis mat med lite salt. Fisk anbefales til middag 2–3 ganger per uke.
 • • Bruk hovedsakelig mykt plantebasert fett, og begrens bruken av faste animalske fettstoffer til et minimum.
 • • Kostholdsmålene i en behandling er individuelle.

Unngå overvekt

 • • Å unngå overvekt er en viktig del av behandlingen av diabetes type 2.
 • • Hvis du er overvektig, kan en vektnedgang hindre diabetes komplikasjoner.
 • • Selv et lite vekttap virker positivt på helsen, ettersom noe av vekttapet utgjøres av det farlige fettet rundt de indre organene.

Mosjoner jevnlig

 • • Fysisk aktivitet er svært fordelaktig ved behandling av diabetes og metabolsk syndrom.
 • • Fysisk aktivitet fører til bedre fysisk form, øker livsgleden, senker blodsukkeret, bedrer insulinfølsomheten og forbrenner energi.
 • • Jevnlig mosjon gjør det lettere å passe vekten.
 • • Minst 30 minutter med fysisk aktivitet 5 dager i uken er anbefalt mengde for personer med diabetes type 2.

Slutt å røyke

 • • Røyking kan skade de samme organene som diabetes type 2 som hjertet og blodårene.
 • • Røyking er spesielt farlig for mennesker med diabetes type 2.
 • • Røyking er også årsak til lungesykdommer og øker kreftrisikoen i mange organer.

Tannhelse

 • • Ubalanse i blodsukkeret kan forårsake munntørrhet, som tannkjøttbetennelse og hull i tennene, og det kan til og med føre til at tennene løsner (periodontitt).
 • • Infeksjoner i munnen kan også forstyrre balansen i behandlingen av diabetes type 2.
 • • Det er viktig å pusse tennene to ganger hver dag og rengjøre mellom tennene daglig.
 • • Det er også lurt å gå jevnlig til tannlege.

Ta medisinene legen har foreskrevet

 • • Det er viktig å underbygge kostholdet med mosjon og eventuelt medisinsk behandling. Legen vil foreskrive medisiner basert på hvilke behov du har for å kontrollere høyt blodsukker og for å forebygge komplikasjoner.
 • • Medisiner som senker blodsukkernivået, kan være tabletter eller injeksjoner.
 • • Ofte vil legen også foreskrive medisiner som skal senke blodtrykket og kolesterolnivået.
 • • Siden diabetes type 2 er en sykdom som utvikler seg og kan forverres over tid, kan det hende at legen eller diabetessykepleieren må justere medisinene jevnlig.
 • • Det er svært viktig at du tar alle medisinene som legen har foreskrevet til rett tid.

Husk blodsukkermålingene

 • • Insulinbrukere må huske å måle blodsukkeret.
 • • Legen eller diabetessykepleieren kan forklare deg hvordan du måler blodsukkeret ditt selv.
 • • Egenmåling gir deg nyttig kunnskap, kan skape trygghet, egenkontroll og mestring av egen kronisk sykdom.

Stell føttene

 • • Effektiv metode for å unngå fotsår er å pleie føttene, unngå rifter og bruke sko med god passform.
 • • Kontakt helsepersonell ved fotsår som ikke leges med egenpleie eller tegn på infeksjon.

Behandlingsmål

 • • Behandlingsmål er individuelt, men for de fleste pasienter vil det være et langtidsblodsukker (HbA1c) omkring 7 % (53 mmol/mol).
 • • I en studie var 1 % reduksjon i HbA1c assosiert med 21 % reduksjon i forekomsten av komplikasjoner, størst for komplikasjoner relatert til nyrer, øyne og nervesystemet (UKPDS-studien).
 • • Diabetes type 2 krever en helhetlig tilnærming når sykdommen skal behandles da den påvirker små og store blodkar, hjertet, hjernen, nyrene, nervesystemet, øynene og tannhelsen.
 • • Dine individuelle behandlingsmål i samråd med lege/sykepleier (i parentes anbefalinger fra norske retningslinjer):

HBA1c (omkring 7%)
Fastende blodsukker (omkring 4-6mmol/L)
Blodtrykk (<135/85mmHg)
LDL (lipider) (< 2,5 eller 1,8 mmol/L)
Vekt
Fysisk aktivitet (>150 min/uke)

Se PDF og skriv ut

1. Råd for et sunnere kosthold. Helsedirektoratet IS 2378 (utgitt 01.01.2016)
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/rad-for-et-sunnere-kosthold

Se behandlingsanbefaling på 1 minutt på diabetesbehandling.no