Personvern

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Boehringer Ingelheim Norway KS (heretter kalt “Boehringer Ingelheim”, “vi”, “vår”, “oss”) behandler dine personopplysninger på dette nettstedet. Personopplysningene dine vil utelukkende bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning (dvs. den europeiske personvernforordningen – GDPR).

1. Bruk av personopplysninger og rettslig grunnlag


1.1 Kontaktskjema og andre forespørsler


Bruk

Diabetesbehandling.no er en informasjon og serviceportal kun for helsepersonell. Diabetesbehandling.no drives av legemiddelfirmaet Boehringer Ingelheim Norway KS.


Informasjonen som vises på denne nettsiden er basert på produktomtaler for de ulike diabeteslegemidlene (finnes på www.felleskatalogen.no) og Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Ekspertpanelets vurderinger representerer deres personlige tolkning av tilgjengelig evidens. All informasjon på denne nettsiden er ment som verktøy for opplæring i diabetesbehandling. Helsepersonell har alltid et selvstendig ansvar for valg og oppstart av relevant behandling basert på produktomtaler, egen tolkning av gjeldende retningslinjer samt egen klinisk praksis og ekspertise. Den nasjonale faglige retningslinjen for behandling av diabetes kan finnes her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes. Boehringer Ingelheim har utviklet internettsiden basert på faglig innspill fra ekspertpanelet.


Målgrupper

Dette nettstedet inneholder medisinsk informasjon og er derfor forbeholdt helsepersonell som i henhold til legemiddelforskriften omfatter leger, farmasøyter, tannleger, veterinærer, offentlig godkjente sykepleiere og studenter i disse fag.


Vi behandler personopplysningene dine for å levere til deg de avtalte eller forespurte tjenestene på dette nettstedet:

 • hvis du sender oss forespørsler om produkter eller mulige bivirkninger

Det rettslige grunnlaget for behandling er artikkel 6 (1) b) i personvernforordningen, og artikkel 6 (1) c) i personvernforordningen hvis du sender informasjon om mulige bivirkninger (se avsnitt 6 for spesifikk informasjon om bivirkninger).

1.2 Loggdata

Når du bruker nettstedet, blir enkelte opplysninger, inkludert data sendt av nettleseren (f.eks. IP-adresse, type informasjonskapsler, forrige nettsted, klokkeslett og dato, vist innhold) lagret midlertidig. Vi bruker disse opplysningene for å gjøre det mulig for deg å besøke nettstedet vårt og, ved behov, å gjennomgå og utøve våre og tredjeparters rettigheter ved skade eller overtredelse av lovbestemmelser, bruksvilkårene våre og rettighetene til tredjeparter. Rettslig grunnlag er artikkel 6 (1) b) i personvernforordningen. Loggfilene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for behandlingsformålet, i prinsippet ikke lenger enn 14 dager.

1.3 Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som lastes ned på nettleseren din) og lignende teknologier, som pikselkoder, nettsignaler og gjennomsiktige GIF-filer (lagt til nettstedet), heretter kalt “informasjonskapsler”. I det neste avsnittet beskriver vi de ulike kategoriene av informasjonskapsler.

1.3.1 Nødvendige informasjonskapsler

Nødvendige informasjonskapsler kreves for at nettstedet skal fungere skikkelig. Disse informasjonskapslene gjør at nettstedet kan brukes, ved at de leverer grunnleggende funksjoner som sidenavigering, tilgang til sikre områder på nettstedet og språkinnstillinger. Du kan ikke velge bort denne typen informasjonskapsler, på grunn av deres betydning for nettstedets funksjonalitet. Vi baserer behandlingen av slike personopplysninger på artikkel 6 (1) b i personvernforordningen, for å kunne levere våre tjenester i henhold til avtale.

De nødvendige informasjonskapslene vi bruker på dette nettstedet, omfatter informasjonskapsler som:

 • finner ut om en besøkende bruker Java Script
 • lar den besøkende motta nettstedinnhold fra en av flere servere når vedkommende surfer på nettstedet
 • fastslår om en bruker har samtykket til bruk av informasjonskapsler i banneret for informasjonskapsler
 • opprettholder brukerens status for alle sideforespørsler

Brightcove

Videoen som vises på fremsiden hostes av Brightcove (https://www.brightcove.com/en/). De lagrer en cookie i nettleseren din for å autentisere bruken av deres hostingtjeneste. Dette er nødvendig for funksjonen av video på siden.

Lagringstiden til de nødvendige informasjonskapslene varierer fra den aktuelle økten og opptil ett år.


1.3.2 Informasjonskapsler for optimalisering av nettside

Basert på ditt samtykke (art. 6 (1) a i personvernforordningen) bruker vi informasjonskapsler som gjør nettstedene våre mer effektive og som gjenkjenner enheten din ved nye besøk, for å innhente informasjon og statistikk om din bruk av nettstedet. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket uten negative konsekvenser og med virkning framover i tid. Ønsker du å gjøre det, kan du endre innstillingene dine her.

Vi bruker følgende tjenester fra tredjeparter:

Adobe Analytics (Omniture)

Så lenge du samtykker til det, bruker vi informasjonskapsler fra Adobe Analytics, en nettanalysetjeneste som leveres av Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics bruker informasjonskapsler på vegne av Boehringer Ingelheim for å analysere all trafikk og bruksmønstre. Informasjonskapslenes lagringstid varierer fra den aktuelle økten og opptil ett år. IP-adressen som samles inn av informasjonskapslene, anonymiseres før den geolokaliseres. I tillegg blir den erstattet av en generisk IP-adresse. Adobe vil ikke knytte IP-adressen din til annen informasjon som ivaretas av Adobe. Du kan forhindre at Adobe innhenter og bruker informasjon (informasjonskapsler og IP-adresse) ved å benytte alternativene på http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html eller ved å endre innstillingene dine her.

Siden personopplysninger i unntakstilfeller kan overføres til USA, er Adobe tilsluttet Privacy Shield-avtalen mellom EU og USA. Analysene hjelper oss å forbedre tjenestene våre.

1.3.3 Informasjonskapsler for markedsføring

Vi bruker informasjonskapsler for markedsføring, som gjør at vi kan følge brukere til andre nettsteder for å vise annonser som er relevante og interessante for den enkelte brukeren. Denne behandlingen er basert på ditt samtykke (art. 6 (1) a i personvernforordningen). Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykket med virkning framover i tid og uten negative konsekvenser, ved å endre innstillingene dine via denne lenken.

Vi bruker følgende tjenester fra tredjeparter:

Shariff-løsning for sosiale medier:

Vi har lagt til knapper for ulike sosiale medieplattformer (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram og Pinterest) på nettstedet vårt. Når du klikker på en av knappene, blir du sendt videre til bedriftssiden vår på den respektive plattformen. For å ivareta ditt personvern har vi integrert den såkalte Shariff-løsningen: Det er kun hvis du klikker på knappen til en av de sosiale medie-leverandørene (f.eks. Facebook) på nettstedet vårt, at nettleseren din oppretter en direkte forbindelse til den respektive leverandørens servere, som kan være plassert i USA. Hvis du er logget inn på brukerkontoen din hos den respektive leverandøren, kan profildataene dine suppleres med informasjon som innhentes om din bruk av innholdet vårt. Hver enkelt leverandør er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Mer informasjon om behandling av personopplysninger finner du på nettstedet til de ulike leverandørene.

1.4 Andre formål for behandling av dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å:

 • ivareta våre berettigede interesser, som:
 • å oppfylle en forretningsavtale (f.eks. omstilling, salg eller overføring av ressurser, fusjon); og
 • å verne våre rettigheter og eiendommer, håndheve våre bruksvilkår og juridiske merknader, og for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.
 • å oppfylle våre rettslige forpliktelser, rettsavgjørelser og andre bindende avgjørelser.
 • med ditt samtykke til andre formål, for eksempel abonnement på et nyhetsbrev. I dette tilfellet kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

2. Overføring av personopplysninger

Vi kan dele personopplysninger med tredjeparter.

2.1 Rapporteringsplikt overfor tilsynsmyndighet og utøvelse av rettigheter

Vi kan dele personopplysninger knyttet til legemiddelovervåkning, som beskrevet i avsnitt 6.

For å verne våre rettigheter eller rettighetene til tredjeparter kan vi også formidle opplysninger til rettighetshavere, konsulenter og myndigheter i samsvar med lovbestemmelser.

2.2 Serviceleverandør

Vi benytter tjenesteleverandører for å behandle personopplysningene dine til formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Disse tjenesteleverandørene behandler kun opplysninger på våre vegne, i samsvar med våre instruksjoner og under vår kontroll i samsvar med denne personvernerklæringen.

En av disse tjenesteleverandørene er Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 River-walk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland, og tjenestene de leverer er data- og nettanalysetjenester.

2.3 Boehringer Ingelheims selskaper

Som en del av et globalt konsern involverer vi andre Boehringer Ingelheim-selskaper som støtter oss i databehandlingen. Disse konsernselskapene behandler opplysninger utelukkende til formålene oppgitt i denne personvernerklæringen.

2.4 Overføring av opplysninger til mottakere utenfor EU

Noen av disse tjenesteleverandørene og Boehringers selskaper behandler personopplysninger utenfor EU. I slike tilfeller sikrer vi et tilstrekkelig nivå av personvern for å overholde europeisk lovgivning (normalt via standard kontraktklausuler publisert av EU-kommisjonen).

3. Personvernerklæring for legemiddelovervåking

Hvis du rapporterer om bivirkninger, eller annen informasjon som er relevant for legemiddelovervåking, knyttet til et Boehringer Ingelheim-produkt, vil disse opplysningene utelukkende brukes og deles til legemiddelovervåking. (Legemiddelovervåking omfatter å fange opp, vurdere, forstå og forebygge bivirkninger eller andre problemer forbundet med legemidler.)

Alle meldinger vil bli delt med Boehringer Ingelheim International GmbH, som drifter databasen for global legemiddelovervåking.

Boehringer Ingelheim er forpliktet til å melde all relevant informasjon om legemiddelovervåking til helsemyndigheter over hele verden (inkludert land som kan ha et annet nivå for vern av personopplysninger enn EU). Rettslig grunnlag: Artikkel 6 (1) c); for overføringer utenfor EU: artikkel 6 (1) f) og artikkel 49 (1) e) i personvernforordningen.

Meldingene inneholder nærmere informasjon om hendelsen, men kun begrensede personopplysninger:

 • Med hensyn til pasienter inneholder meldingen kun oppgitt alder, kjønn og initialer, men aldri pasientens navn.
 • Med hensyn til enkeltpersoner som melder om bivirkninger, inneholder meldingen oppgitt navn, yrke (f.eks. lege, farmasøyt), initialer eller adresse, e-post og telefonnummer. Kontaktinformasjonen er påkrevd for at vi skal kunne følge opp melderen og få god og fullstendig informasjon om bivirkninger. Hvis melderen ikke ønsker å oppgi sin kontaktinformasjon til Boehringer Ingelheim eller myndighetene, oppgis «Personvern» i melderens navnefelt.

Når opplysningene dine deles med andre Boehringer Ingelheim-selskaper, forretningspartnere eller tjenesteleverandører utenfor EU, sørger vi for tilstrekkelig vern om personopplysningene dine.

Siden meldinger om bivirkninger er viktige av hensyn til folkehelsen, oppbevares meldingene i minst 10 år etter at produktet er trukket tilbake fra det siste landet hvor produktet ble markedsført.

4. Sletting

Boehringer Ingelheim lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for behandlingsformålet, som hovedsakelig er anskaffelsen av tjenestene våre som du har forespurt. Dette betyr for eksempel at vi sender deg nyhetsbrev, forutsatt at du ikke har stanset abonnementet, eller at vi oppbevarer dine brukerkontoopplysninger (pålogging, yrke, navn osv.) så lenge du har en brukerkonto hos oss.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det spesifikke, forretningsmessige formål eller det formålet opplysningene ble samlet inn for. Hvis du trekker tilbake samtykket, sletter brukerkontoer eller motsetter deg behandling av dine personopplysninger, vil vi slette de innsamlede personopplysningene i løpet av rimelig tid.

I enkelte tilfeller er vi pålagt å beholde personopplysninger for å overholde lovfestede lagringsperioder (f.eks. i forbindelse med legemiddelovervåking). I slike tilfeller sørger vi for at opplysningene dine kun blir brukt for å oppfylle lagringsplikten, og ikke for noen andre formål.

5. Dine rettigheter

Med forbehold om begrensninger i gjeldende lovgivning, har du rett til innsyn, retting, sletting, begrensning av behandling, og dataportabilitet av dine personopplysninger, samt rett til å motsette deg automatiserte, individuelle avgjørelser.

Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt til enhver tid.

Rett til å protestere:

Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på våre berettigede interesser, kan du til enhver tid motsette deg denne behandlingen. I slike tilfeller vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine, med mindre våre interesser har forrang. Du kan til enhver tid protestere mot at personopplysningene dine benyttes til direkte markedsføringsformål. Du kan også motsette deg behandling av dine personopplysninger med sikte på overføring til myndigheter utenfor EU, som beskrevet ovenfor i avsnitt 6 for legemiddelovervåking, med mindre Boehringer Ingelheims interesser har forrang.

Forespørsler og eventuelle spørsmål knyttet til behandling av dine personopplysninger kan sendes til:

Boehringer Ingelheim Norway KS

– Personvernansvarlig –

Postboks 405
1373 Asker, Norge
E-post: george.atie@boehringer-ingelheim.com


Hvis du fortsatt er i tvil om behandlingen av dine personopplysninger, kan du ha rett til å inngi klage til tilsynsmyndigheten i landet ditt eller til personvernansvarlig hos BI:

Datatilsynet
P.O. Box 8177 Dep., 0152 Oslo

+ 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no
www.datatilsynet.no

Se behandlingsanbefaling på 1 minutt på diabetesbehandling.no